tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
O G Ł O S Z E N I E
Przeglądy elektryczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o., działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane informuje, że w mieszkaniach i lokalach użytkowych Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się badania i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach i terminach wskazanych w przedstawionym poniżej harmonogramie kontroli.
Prosimy o obecność w lokalach oraz udostępnienie instalacji ekipie elektryków firmy:
OMNIA mgr. inż. Tadeusz Kisielewicz.

Harmonogram pomiarów elektrycznych - 21.06.2022 - 25.06.2022 - Lubsko Plik w formacie .pdf
O G Ł O S Z E N I E
zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o. o. informuje, że rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Lubsko wg poniższych harmonogramów:

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych - miasto Lubsko Plik w formacie .pdf
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych - gmina Lubsko Plik w formacie .pdf

Odpady powinny zostać wystawione do godz. 7.00 w dniu wywozu.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy
m. in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe (w tym opony), motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dniu odbioru powinien być kompletny.
Zbiórka odpadów będzie przeprowadzona w ramach ponoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi tylko przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

K O M U N I K A T
dot. PSZOK

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubsku przy ul. Traugutta 3
jest czynny w następujących dniach:

- poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00
- wtorki w godz. 08:00 - 14:00
- czwartki w godz. 08:00 - 14:00

oraz
- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 - 13:00

Telefon kontaktowy: 576-300-250

Wjazd na PSZOK drugą bramą (od strony parku).I N F O R M A C J A

Informujemy, że dla chętnych, oddających odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubsku przy ul. Traugutta 3, w ramach poniesionej opłaty za odbiór odpadów istnieje możliwość pobrania kompostu produkowanego przez ZZO Marszów.

Kompost  "KOMPO-ZZO Marszów"  może   być  stosowany  na  wszystkich  glebach  w uprawach  polowych, w uprawie roślin ozdobnych oraz przy zakładaniu trawników. Szczególnie przydatny jest do stosowania na glebach o małej zawartości substancji organicznej i na gruntach zdegradowanych, wyczerpanych ze składników pokarmowych.
Pakowany jest w workach 15kg i będzie dostępny do wyczerpania zapasów.

Pełna specyfikacja produktu: https://marszow.pl/?page_id=7422
K O M U N I K A T
PREZESA PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników zwracamy się z prośbą o ograniczenie, w miarę możliwości bezpośredniego kontaktu.
Sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.
Pełna treść komunikatu >>> Plik w formacie .pdf

Zarząd Spółki
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2022


Miasto Lubsko - zabudowa wielorodzinna Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.) Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Tucholi Żarskiej - zwiększona częstotliwość odbioru Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Tuplice Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych dla lokali użytkowych i firm - Lubsko, Jasień Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych dla lokali użytkowych i firm - Brody, Trzebiel, Tuplice Plik w formacie .pdf

Zasady prawidłowej segregacji odpadów Plik w formacie .pdf
Podziękowania dla firmy Relpol


K O M U N I K A T

W związku ze znacznymi utrudnieniami w doręczaniu dokumentów, zwracamy się z prośbą do Kontrahentów współpracujących z PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. o przesłanie wiadomości e-mail z imieniem i nazwiskiem / nazwą firmy oraz adresem na e-mail w odnośniku.
Pozyskane w ten sposób dane, w tym adres e-mail będą wykorzystane wyłącznie w celu wystawiania faktur za wykonywane przez Spółkę usługi oraz przesyłania ich w formie elektronicznej.

Zarząd Spółki
K O M U N I K A T

W związku ze zmianą wielkości worków do zbierania szkła i bioodpadów prosimy o wypełnianie ich maksymalnie do 60% pojemności.

Przepełniony worek jest bardzo ciężki i stanowi zagrożenie dla pracowników.

Z powodu wypełnienia worków w 100% doszło już do paru przypadków przecięcia i rozerwania worków szkłem, które wysypało się na nogi pracowników.

K O M U N I K A T

Przypomina się, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko:

- na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości; gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik, teren przylegający do nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości lub przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nie utrudniający ruchu pieszych lub pojazdów,

- Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia zamoczenia odpadów, jak też wydostania się odpadów pod wpływem wiatru i innych czynników zewnętrznych.

Przypominamy również, by nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu - popiół, który dopiero co opuścił piec zniszczy Państwa pojemnik, jak również może spowodować pożar śmieciarki, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia obsługujących ją pracowników. Przed wrzuceniem do pojemnika resztek po procesie spalania, prosimy o pozostawianie ich w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.

Nie należy zalewać pojemnika z popiołem wodą - zalanie wodą pojemnika, zawierającego popiół przy temperaturach powietrza poniżej 0°C spowoduje zamarznięcie masy odpadów, a w konsekwencji brak możliwości opróżnienia pojemnika z odpadami oraz dodatkowo może dojść do zniszczenia pojemnika.

Dnia 06 grudnia 2018 r. siedzibę PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. odwiedził Mikołaj i rozdał dzieciom prezenty.

Projekt UEDłużniku!!!

Jesteś naszym dłużnikiem lub Wspólnoty Mieszkaniowej, którą zarządzamy?
Nie wiesz co masz robić?
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
Znajdziemy wyjście z sytuacji.
Ugoda.
Dogodny termin spłaty.
Wysokość raty odpowiadająca Twoim możliwościom finansowym.
Bez dodatkowych kosztów sądowych i komorniczych.
Nie poddawaj się! Walcz!
Pomożemy!
Życie bez długów jest komfortowe!
Ty też możesz takie mieć!

PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko
budynek B - pokój nr 2 - tel. 68-457-77-18
budynek C - pokój nr 1 - tel. 68-457-77-08PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. wraz z ZZO Sp. z o.o. w Marszowie uczestniczył w Dniach Lubska 2017 przeprowadzając konkursy dla dzieci i młodzieży na temat segregacji odpadów oraz prezentując sprzęt specjalistyczny.


K O M U N I K A T

W nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko ponownie przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych, którzy korzystają z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki
K O M U N I K A T

Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynny w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, wtorki w godz. 08:00 - 14:00, czwartki w godz. 08:00 - 14:00 oraz w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 - 13:00.

Punkt prowadzi m.in. zbiórkę:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady zielone
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Zarząd Spółki


W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników i operatora przed godz. 7:00. Zawiązane worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki
I N F O R M A C J A


1. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- samochód bezpyłowy DAF - szt.3
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka - szt.2
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog - szt.2
- samochód dostawczy Ford typu doka - szt.2
- samochód dostawczy Mercedes
- samochód dostawczy Volkswagen
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik - szt.2
- mikrociągnik Yanmar
- przyczepa skrzyniowa - szt.2
- podnośnik koszowy zabudowany na Renault Master
- myjka ciśnieniowa do mycia pojemników na odpady komunalne


2. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.