tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko - sekretariat tel. 68-457-77-00, fax 68-457-77-01

Świadczy usługi w zakresie:
W ramach działalności pomocniczej Spółka dodatkowo oferuje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców świadczenie usług obejmujących:

        W celu stałego usprawniania zarządzania mieniem komunalnym i obsługą mieszkańców Spółka obliguje pracowników do stałej dyspozycyjności w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej czy elektrycznej. Również istnieje stały dozór obiektów i na nr tel. 68-457-77-30 można całodobowo zgłaszać powstałe awarie.
        Załoga Spółki ma świadomość, że swoją działalnością służy mieszkańcom naszego miasta. Mieszkańcy mogą liczyć na naszą pomoc w sytuacjach wymagających pilnej interwencji naszych służb.