tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Charakterystyka Energetyki Cieplnej

Energetyka Cieplna

        Energetyka Cieplna zajmuje się dostawą ciepła mieszkańcom osiedli mieszkaniowych XX-lecia i Południe, a także przy ul. Łabędziej, Botanicznej i Głowackiego oraz na potrzeby własne Spółki, konserwacją i remontami eksploatowanych kotłowni, węzłów centralnego ogrzewania z regulacją pogodową, węzłów ciepłej wody użytkowej oraz sieci przesyłowych, jak również planowaniem i dokonywaniem modernizacji.
        Poza realizacją nowoczesnej kotłowni przy ul. Żeromskiego dokonano modernizacji kotłowni przy ul. Łabędziej, ul. Łąkowej i ul. Głowackiego, a w kwietniu 2005 oddano do eksploatacji kotły gazowe w kotłowni przy ul. Łabędziej i ul. Łąkowej w celu dostarczania mieszkańcom ciepłej wody użytkowej. Ponadto w III kw. 2009r. oddano do eksploatacji zmodernizowaną kotłownię gazową przy ul. Łabędziej.
        W roku 2011 zrealizowano modernizację sieci cieplnej przy budynkach położonych na ul. Bohaterów i ul. XX-lecia oraz modernizację węzłów cieplnych w kotłowni przy ul. Łabędziej 1, a w roku 2010 zrealizowano odpowiednio wymianę rurociągów ciepłowniczych oraz modernizację węzłów cieplnych.
        W IV kw. 2012 r. oddano do eksploatacji zmodernizowaną kotłownię gazową przy ul. Głowackiego, a na przełomie III i IV kw. 2013 r. kotłownię gazową przy ul. Żarskiej.
        W roku 2014 oddano do eksploatacji kotłownię gazową zakładową przy ul. Traugutta 3.
        Modernizacje dokonane w ostatnich kilku latach wpłynęły na poprawę efektywności produkcji ciepła.

Więcej informacji o wcześniejszych modernizacjach w artykule Magazynu Lubskiego Nr 4/09.
Pobierz plik Plik w formacie .pdf