tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Godziny pracy: 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku

Wykaz telefonów

PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3

Sekretariat
68-457-77-00
68-457-77-01 - Fax

68-457-77-00 - Prezes Zarządu/Sekretariat, e-mail

Księgowość:
68-457-77-17 - Główny Księgowy, e-mail
68-457-77-20 - Fakturowanie
68-457-77-18 - Rozrachunki z kontrahentami, windykacja przedsądowa i posądowa

68-457-77-02 - Kadry / Służba BHP, e-mail

Zakład Inwestycji i Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Wrocławska 3

68-457-77-10, 668-019-300 - Kierownik, e-mail
68-457-77-08 - Obsługa administracyjna
68-457-77-29 - Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych
68-457-77-13 - Rozliczenia mediów
Dział Obsługi Mieszkańców:
68-457-77-14, 576-300-838 - Andrzej Nazaruk
68-457-77-19, 728-864-964 - Andżelika Jankowska
68-457-77-14, 660-545-876 - Jacek Daszkiewicz
68-457-77-24, 604-795-886 - Elżbieta Piróg

Zakład Usług Komunalnych i Transportu
ul. Traugutta 3

68-457-77-32, 604-795-856 - Kierownik, e-mail
68-457-77-31 - Biuro Obsługi Klienta, e-mail

576-300-250 - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Energetyka Cieplna
ul. Żeromskiego 1

68-457-77-39, 604-795-872 - Tadeusz Misztal

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Martynowicz, e-mail

Portiernia - całodobowo
68-457-77-30