tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK o zawarcie umowy o świadczenie usług - osoby fizyczne Plik w formacie .pdf

WNIOSEK o zawarcie umowy o śwadczenie usług - osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne Plik w formacie .pdf

ZLECENIE na wykonanie usługi - osoby fizyczne Plik w formacie .pdf

ZLECENIE na wykonanie usługi - osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne Plik w formacie .pdf

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Uchwała Nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Uchwała Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Zasady prawidłowej segregacji odpadów Plik w formacie .pdf

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2024


Miasto Lubsko - zabudowa wielorodzinna Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.) Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Miasta Lubsko - ODPADY WIELKOGABARYTOWEPlik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko - ODPADY WIELKOGABARYTOWEPlik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Tucholi Żarskiej - zwiększona częstotliwość odbioru Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Brody - ODPADY WIELKOGABARYTOWEPlik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Tuplice Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm Plik w formacie .pdf (odpady zmieszane)

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm Plik w formacie .pdf (odpady selektywne)

Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Lubsko dla nieruchomości niezamieszkałych:
Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm - Lubsko Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm - Gmina Lubsko Plik w formacie .pdf