tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Kierownictwo Spółki i obsługa interesantów

Zgromadzenie Wspólników:
Janusz Dudojć - Burmistrz Lubska

Rada Nadzorcza:
1. Leszek Bartyzel - Przewodniczący /przedstawiciel Burmistrza/
2. Andrzej Wojciechowski - Zastępca Przewodniczącego /przedstawiciel Burmistrza/
3. Manuela Konieczka - Sekretarz /przedstawiciel Burmistrza/
4. Jadwiga Rucińska - Członek /przedstawiciel załogi/
5. Edmund Giedrowicz - Członek /przedstawiciel załogi/

W skład kierownictwa wchodzą:
Marcin Gołębiewski - Prezes Zarządu
Anna Szatkowska - Prokurent, Główny Księgowy

W celu realizacji zadań wyodrębniono:
- Zakład Usług Komunalnych i Transportu kierowany przez Tomasza Małachowskiego
- Zakład Inwestycji i Wspólnot Mieszkaniowych kierowany przez Darię Marszałek
a także Energetykę Cieplną kierowaną przez Tadeusza Misztala

Zakład Inwestycji i Wspólnot Mieszkaniowych

Dział Obsługi Mieszkańców:
1. Anna Frąckowiak
2. Elżbieta Piróg
3. Jacek Daszkiewicz
4. Andżelika Jankowska
5. Andrzej Nazaruk

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych:
1. Joanna Święcicka
2. Marta Zimna
3. Edyta Gruczman