tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Charakterystyka Zakładu Inwestycji i Wspólnot Mieszkaniowych

Zakład Inwestycji i Wspólnot Mieszkaniowych

        Zakład Inwestycji i Wspólnot Mieszkaniowych w roku 2014 zarządzał 330 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w tym 270 z udziałem Gminy Lubsko.
        Od 2001 r. większy nacisk położono na renowację elewacji budynków usytuowanych w strefie objętej ochroną konserwatorską. Do końca 2009 r. w strefie śródmiejskiej remontów takich dokonano na 48 budynkach, a poza tą strefą na 19 budynkach.
W ostatnich latach realizowane były również termomodernizacje budynków, szczególnie położonych na Os. XX-lecia oraz przy ul. Łąkowej i Łabędziej. W roku 2010 dokonano napraw i remontów w 80 wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 1.123 tys. zł, a w roku 2011 dokonano napraw i remontów w 125 wspólnotach na kwotę 1.892 tys. zł. W roku 2012 dokonano napraw i remontów w 96 wspólnotach na kwotę 2.385 tys. zł. W roku 2013 dokonano napraw i remontów w 97 wspólnotach na kwotę 2.113 tys. zł. Natomiast w roku 2014 dokonano napraw i remontów w 97 wspólnotach na kwotę 2.318 tys. zł.
      Łącznie w ostatnich 4 latach dokonano remontów na kwotę ponad 8,0 mln zł, z czego ok. 5,2 mln zł zostało sfinansowane kredytami bankowymi.Ostatnio wykonane remonty:

- Aleja Niepodległości 8 - malowanie klatki schodowej i biura:- Emilii Plater 42A - remont dachu z przemurowaniem kominów:- Kopernika 38 - remont dachu z przemurowaniem kominów: