tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Aktualne przetargi ogłaszane są na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.Postępowania prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zapytania ofertowego Termin
składania
ofert
Dokumenty
do pobrania
Wynik
postępowania
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolorystyki ściany frontowej na budynku przy pl. Wolności 32 w Lubsku 11.07.2022
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Mapka Plik w formacie .pdf
Zalecenia Plik w formacie .pdf
Zdjęcie 1 Plik w formacie .pdf
Zdjęcie 2 Plik w formacie .pdf
Wykonanie projektu budowlanego na kompleksowy remont dachu budynku mieszkalnego przy pl. Wolności 7 w Lubsku 07.06.2022
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Przód budynku Plik w formacie .pdf
Tył budynku Plik w formacie .pdf
Modernizacja kominów wraz z pracami towarzyszącymi na budynku przy ul. Warszawskiej 66 w Lubsku 31.05.2022
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Charakterystyka Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Letnia 2 w Lubsku 31.05.2022
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Charakterystyka Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kościuszki 19 w Jasieniu 25.05.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Rysunek Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Lubskiej 35 w Jasieniu 25.05.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Rysunek Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Czesława Miłosza 19 w Lubsku 25.05.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Rysunek Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Nowej 1 w Lubsku 29.04.2022
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Charakterystyka Plik w formacie .pdf
Rysunki Plik w formacie .pdf
Monitorowanie i ochrona obiektu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku 11.03.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .doc
Wzór umowy Plik w formacie .doc
Wyniki Plik w formacie .pdf
Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów 11.03.2022
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .doc
Wzór umowy Plik w formacie .doc
Wyniki Plik w formacie .pdfArchiwalne zapytania ofertowe z roku 2021 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2020 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2019 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2018 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2017 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2016 >>>Archiwum zakończonych przetargów - rok 2010