tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Charakterystyka Zakładu Usług Komunalnych i Transportu

Zakład Usług Komunalnych i Transportu

        Zakład Usług Komunalnych i Transportu w roku 2015 dokonuje odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Lubsko i gmin Brody oraz Trzebiel. Odpady zwożone są na stację przeładunkową odpadów komunalnych położoną w Lubsku przy ul. Złotej. W roku 2014 przekazano na składowisko i na sortownię odpadów w Żarach 5,5 tys. ton odpadów stałych, w roku 2013 przekazano 6,1 tys. ton, a w roku 2012 na składowisko w Lubsku przy ul. Złotej przekazano 6,5 tys. ton odpadów stałych.
        W roku 2014 przekazano dla ZZO Sp. z o.o. w Żarach 291,0 t opakowań plastikowych, 120,1 t makulatury i 316,6 t stłuczki szklanej, w roku 2013 przekazano 149,1 t opakowań plastikowych, 73,2 t makulatury i 143,9 t stłuczki szklanej, a w roku 2012 przekazano 102,6 t butelek typu PET, 38,0 t makulatury i 114,4 t stłuczki szklanej.
        Wykaz ogólnodostępnych pojemników 1100 l do selektywnej  zbiórki  odpadów  na  plastik,  makulaturę  i  szkło   znajduje się w ogłoszeniach bieżących.
        Zakład dysponuje odpowiednią bazą i zapleczem warsztatowym do dokonywania napraw pojazdów.