tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

"Dostawa używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Dostawa używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2010r. pod numerem 237370-2010.

Przetarg dnia: 2010-08-12

wyniki >>>
"Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2010r. pod numerem 220672-2010.

Przetarg dnia: 2010-07-30

wyniki >>>
"Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2010r. pod numerem 199002-2010.

Przetarg dnia: 2010-07-16

wyniki >>>
"Dostawa paliw płynnych, oleju napędowego i gazu" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Dostawa paliw płynnych, oleju napędowego i gazu"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2010r. pod numerem 164002-2010.

Przetarg dnia: 2010-06-21

wyniki >>>
"Dostawa paliw płynnych, oleju napędowego i gazu - ZAKOŃCZONY"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Dostawa paliw płynnych, oleju napędowego i gazu"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2010r. pod numerem 150040-2010.

Przetarg dnia: 2010-06-10

wyniki >>>
ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o. o. ogłasza przetarg na zbycie ciągnika rolniczego marki Ursus C360, rok produkcji 1982, nr podwozia 459685, nr rej. ZGX 388E.
"Restrukturyzacja zarządzania przedsiębiorstwem ze wspomaganiem informatycznym" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Restrukturyzacja zarządzania przedsiębiorstwem ze wspomaganiem informatycznym"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2010r. pod numerem 58604-2010.

Przetarg dnia: 2010-03-12

wyniki >>>
"Przebudowa wodociągu przy ul. Warszawskiej w Lubsku" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony zgodny z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku z dnia 01.01.2010 r. na wykonanie zamówienia w zakresie: "Przebudowa wodociągu przy ul. Warszawskiej w Lubsku"

Przetarg dnia: 2010-03-11

wyniki >>>
"Budowa stacji uzdatniania wody w Gozdnie" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony zgodny z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku z dnia 01.01.2010 r. na wykonanie zamówienia w zakresie: "Budowa stacji uzdatniania wody w Gozdnie"

Przetarg dnia: 2010-02-24

wyniki >>>
"Zakup i dostawa pojemników i kontenerów przeznaczonych do odpadów komunalnych" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Zakup i dostawa pojemników i kontenerów przeznaczonych do odpadów komunalnych"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2010r. pod numerem 35156-2010.

Przetarg dnia: 2010-02-19

wyniki >>>
"Restrukturyzacja zarządzania przedsiębiorstwem ze wspomaganiem informatycznym" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Restrukturyzacja zarządzania przedsiębiorstwem ze wspomaganiem informatycznym"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2010r. pod numerem 32166-2010.

Przetarg dnia: 2010-02-18

wyniki >>>
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego" - ZAKOŃCZONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o. o. 68-300 Lubsko, ul. XX-lecia 3 Tel. (0-68) 457 77 00 Fax: (0-68) 457 77 01 NIP: 928-000-68-23, Kapitał zakładowy: 6.702.000 zł zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167051 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia w zakresie: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2010r. pod numerem 39508-2010.

Przetarg dnia: 2010-02-22

wyniki >>>