tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Postępowania prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zapytania ofertowego Termin
składania
ofert
Dokumenty
do pobrania
Wynik
postępowania
Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 2019 roku 04.01.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Wykonanie rocznych przeglądów budynków oraz czyszczenia przewodów kominowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach własnych Spółki na rok 2019 04.01.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Jednokrotne krycie dachu papowego na budynku przy ul. Wrocławskiej 40 w Lubsku 15.10.2018
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie ocieplenia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Kilińskiego 22 w Lubsku 24.09.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Lubsku 31.08.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu elewacji szczytowej wraz z dociepleniem na budynku przy ul. Kościuszki 2 w Lubsku 31.08.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Zdjęcia
Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Wrocławskiej 14 w Lubsku 20.07.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 40 w Lubsku 25.06.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Protokół Plik w formacie .pdf
Wykonanie schodów drewnianych wraz z poręczami oraz zabudową podschodową w budynku przy ul. Kopernika 38 w Lubsku 02.07.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 48 w Lubsku 30.06.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Zdjęcia Plik w formacie .pdf
Wykonanie schodów drewnianych wraz z poręczami oraz zabudową podschodową w budynku przy ul. Kopernika 38 w Lubsku 12.06.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf Brak ofert
Wykonanie robót murarsko-dekarskich na budynku przy ul. Przemysłowej 58 w Lubsku 24.05.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Kosztorys Plik w formacie .pdf
Obmiar Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia z dachówki oraz remont kominów na budynku przy ul. Słowackiego 13 w Lubsku 30.04.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar 1 Plik w formacie .pdf
Przedmiar 2 Plik w formacie .pdf
Brak ofert
Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki Star 24.04.2018
10:00
Treść ogłoszenia Plik w formacie .pdf
Zdjęcia
Wynik Plik w formacie .pdf
Remont elewacji wraz z dociepleniem płytami styropianowymi i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej Atlas Cermit na budynku przy ul. Emilii Plater 34 w Lubsku 09.04.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Zdjęcia budynku
Wykonanie 5-letnich przeglądów budynków - Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobow własnych Spółki 12.03.2018
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów na budynku przy ul. Warszawskiej 40 w Lubsku 09.03.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów na budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Lubsku 07.03.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów na budynku przy ul. Zamkowej 23A w Lubsku 23.02.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów oraz ocieplenie elewacji na budynku przy ul. Robotniczej 22 w Lubsku 23.02.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów na budynku przy ul. Kolejowej 3-5 w Lubsku 28.02.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów na budynku przy ul. Dojazdowej 3 w Lubsku 23.02.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu i kominów na budynku przy ul. Czesława Miłosza 6 w Lubsku 23.02.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz blachą na budynku przy ul. Stolarskiej 5-7-9 w Lubsku 12.02.2018
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar 1 Plik w formacie .pdf
Przedmiar 2 Plik w formacie .pdfArchiwalne zapytania ofertowe z roku 2022 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2021 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2020 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2019 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2017 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2016 >>>

Powrót do zapytań ofertowych z roku bieżącego >>>Archiwum zakończonych przetargów - rok 2010