tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Aktualne przetargi ogłaszane są na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.Postępowania prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zapytania ofertowego Termin
składania
ofert
Dokumenty
do pobrania
Wynik
postępowania
Wykonanie rocznych przeglądów budynków oraz czyszczenia przewodów kominowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach własnych Spółki w roku 2023 16.01.2023
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. na rok 2023 19.12.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 2 Plik w formacie .pdf
Wyniki Plik w formacie .pdf
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolorystyki ściany frontowej na budynku przy pl. Wolności 32 w Lubsku 11.07.2022
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Mapka Plik w formacie .pdf
Zalecenia Plik w formacie .pdf
Zdjęcie 1 Plik w formacie .pdf
Zdjęcie 2 Plik w formacie .pdf
Wykonanie projektu budowlanego na kompleksowy remont dachu budynku mieszkalnego przy pl. Wolności 7 w Lubsku 07.06.2022
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Przód budynku Plik w formacie .pdf
Tył budynku Plik w formacie .pdf
Modernizacja kominów wraz z pracami towarzyszącymi na budynku przy ul. Warszawskiej 66 w Lubsku 31.05.2022
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Charakterystyka Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Letnia 2 w Lubsku 31.05.2022
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Charakterystyka Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kościuszki 19 w Jasieniu 25.05.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Rysunek Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Lubskiej 35 w Jasieniu 25.05.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Rysunek Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Czesława Miłosza 19 w Lubsku 25.05.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Rysunek Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Nowej 1 w Lubsku 29.04.2022
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Charakterystyka Plik w formacie .pdf
Rysunki Plik w formacie .pdf
Monitorowanie i ochrona obiektu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku 11.03.2022
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .doc
Wzór umowy Plik w formacie .doc
Wyniki Plik w formacie .pdf
Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów 11.03.2022
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .doc
Wzór umowy Plik w formacie .doc
Wyniki Plik w formacie .pdfArchiwalne zapytania ofertowe z roku 2023 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2021 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2020 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2019 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2018 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2017 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2016 >>>

Powrót do zapytań ofertowych z roku bieżącego >>>Archiwum zakończonych przetargów - rok 2010