tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Aktualne przetargi ogłaszane są na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.Postępowania prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zapytania ofertowego Termin
składania
ofert
Dokumenty
do pobrania
Wynik
postępowania
Wykonanie rocznych przeglądów budynków oraz czyszczenia przewodów kominowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach własnych Spółki w roku 2020 07.01.2020
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót remontowych na budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 49ABC w Lubsku (budynek po pożarze) 24.10.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Reja 5AB w Lubsku 22.10.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Kolejowej 10 w Jasieniu 26.08.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót dekarskich oraz spięcia muru prętami spiralnymi na budynku przy ul. Kopernika 28 w Lubsku 26.08.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Malowanie klatki schodowej oraz wymiana okien piwnicznych w budynku przy ul. Wąskiej 4AB w Jasieniu 20.08.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedm. - klatka Plik w formacie .pdf
Przedmiar - okna Plik w formacie .pdf
Spięcie muru prętami spiralnymi oraz wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Lubskiej 31 w Jasieniu 19.08.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar - dach Plik w formacie .pdf
Przedmiar - mur Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Stolarskiej 2 w Lubsku 19.08.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Sybiraków 7 w Lubsku 29.07.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie ocieplenia elewacji tylnej i tynku na ścianach szczytowych budynku przy ul. Lubskiej 9 w Jasieniu 29.07.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót dekarsko-tynkarskich na budynku przy ul. Sybiraków 23 w Lubsku 25.07.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót elewacyjnych na budynku przy ul. Emilii Plater 36C w Lubsku 22.07.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie ocieplenia na budynku przy ul. Sportowej 11 w Lubsku 05.07.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót dekarsko-murarskich na budynku przy ul. Kilińskiego 1 w Lubsku 28.06.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu elewacji szczytowych i tylnej na budynku przy ul. Lubskiej 9 w Jasieniu 17.06.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu elewacji szczytowych i tylnej na budynku przy ul. Lubskiej 9 w Jasieniu 14.05.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Brak ofert
Wykonanie remontu dachu mansardowego i papowego w budynku przy ul. Nowej 3 w Lubsku 30.04.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar 1 Plik w formacie .pdf
Przedmiar 2 Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 AB w Lubsku 23.04.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 18 w Lubsku 17.04.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót remontowych na budynku przy ul. Dworzec Towarowy 3-5 w Lubsku 16.04.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf

Obmiary:
1 - dach Plik w formacie .pdf
2 - ocieplenie Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Granicznej 2 w Jasieniu 09.04.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu dachu papowego na budynku przy ul. Staffa 13-19 w Lubsku 18.03.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie robót murarsko-dekarskich na budynku przy ul. Dworzec Towarowy 3-5 w Lubsku 06.03.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
Wykonanie remontu elewacji szczytowej wraz z dociepleniem na budynku przy ul. Kościuszki 2 w Lubsku 28.02.2019
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar robót Plik w formacie .pdf
ZdjęciaArchiwalne zapytania ofertowe z roku 2022 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2021 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2020 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2018 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2017 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2016 >>>

Powrót do zapytań ofertowych z roku bieżącego >>>Archiwum zakończonych przetargów - rok 2010