tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Aktualne przetargi ogłaszane są na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.Postępowania prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zapytania ofertowego Termin
składania
ofert
Dokumenty
do pobrania
Wynik
postępowania
Wykonanie rocznych przeglądów budynków oraz czyszczenia przewodów kominowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach własnych Spółki w roku 2022 21.01.2022
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. na rok 2022 03.12.2021
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 2 Plik w formacie .pdf
Wyniki Plik w formacie .pdf
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w spółce prawa handlowego 22.11.2021
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w spółce prawa handlowego 05.11.2021
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Zakup i dostawa artykułów BHP i środków czystości dla PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. na rok 2022 02.11.2021
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 2 Plik w formacie .pdf
Wyniki Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z przemurowaniem komina na budynku przy pl. Wolności 7 w Lubsku 21.10.2021
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Mapka Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem kotłowni oraz wykonanie przewodu odprowadzającego spaliny w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Lubsku 22.10.2021
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Opis techniczny Plik w formacie .pdf
Wykaz urządzeń Plik w formacie .pdf
Schemat poł. Plik w formacie .pdf
Rzut przyziemia Plik w formacie .pdf
Zakup i dostawa artykułów biurowych na rok 2022 13.10.2021
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 2 Plik w formacie .pdf
Wyniki Plik w formacie .pdf
Zakup i dostawa posiłków według szacunkowej ilości posiłków zamawianych przez Spółkę 13.10.2021
12:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 1 Plik w formacie .pdf
Załącznik nr 2 Plik w formacie .pdf
Wyniki Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Lubsku 20.09.2021
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Mapka Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Zdjęcia
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Lubsku 15.09.2021
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Szkic dachu Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Przebudowa instalacji gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Bohaterów 16 w Lubsku 30.07.2021
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku przy ul. Reja 13B w Lubsku 26.07.2021
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Zdjęcia
Wymiana pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi na budynku przy ul. Bohaterów 7 w Lubsku 30.07.2021
13:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont elewacji wraz z dociepleniem na budynku przy ul. Zamkowej 25AB w Lubsku 23.07.2021
14:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Mapka Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Zdjęcia
Modernizacja kominów wraz z pracami towarzyszącymi na budynku przy ul. Warszawskiej 66 w Lubsku 06.07.2021
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Rzut dachu Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi na budynku przy ul. Żarskiej 2-4 w Lubsku 30.06.2021
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z pracami towarzyszącymi - ul. Lubska 44 w Jasieniu 15.06.2021
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Charaktarystyka Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Słowackiego 13 w Lubsku 07.05.2021
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar Plik w formacie .pdf
Termomodernizacja budynku mieszkalnego z dobudówką oraz remont budynku gospodarczego z rozbiórką suchych toalet przy ul. Robotniczej 61 w Lubsku 02.04.2021
15:00
Treść zapytania Plik w formacie .pdf
Przedmiar 1 Plik w formacie .pdf
Przedmiar 2 Plik w formacie .pdfArchiwalne zapytania ofertowe z roku 2023 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2022 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2020 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2019 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2018 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2017 >>>

Archiwalne zapytania ofertowe z roku 2016 >>>

Powrót do zapytań ofertowych z roku bieżącego >>>Archiwum zakończonych przetargów - rok 2010